Your browser does not support JavaScript!

[ login ]
   
background image background image background image
fulls

Ege'nin endemik faunası.

 

Türleşme (endogenesis), yani yeni türlerin oluşumu prosedürleri ve endemizm fenomeni ata türlerinin coğrafi, ekolojik ve reprodüktif izolasyonu ile ilgilidir. Ege bölgesinde her adanın özel erken coğrafi ve tarihi gidişatı ile jeomorfolojisi (arazinin mozaiği, kayalar, yükseklik) ve sunulan çeşitli habitatlar bir araya geldiğinde sonuç endemik bitki ve hayvanların meydana çıkmasıdır.

 

Omurgasızlarda bazı gruplarda (Kın kanatlılar (Coleoptera), Düz kanatlılar (Orthoptera) vs.) endemizm derecesi %20'ye yaklaşmaktadır, genel olarak Ege adaları ise 200'ün üzerinde omurgasız türe ev sahipliği etmektedir; örneğin, Karpathos'un Hipparchia christenseni kelebek türü. Rodos'ta Kelebekler Vadisinde gece kelebeği Panaxia quadripunctaria'ya rastlanır.

Sürüngenlere gelince, Güney Ege'de iki endemik sürüngen türüne rastlanır, Milos kertenkelesi Podarcis milensis, ki buna Milos, Kimolos, Poliaigos adaları ile Velopoula, Falkonera gibi bazı kayalıklarda rastlanır ve Milos Engerek yılanı, Milos, Sifnos, Kimolos ve Poliaigos adalarında rastlanır. Civar adalarda ise Boynuzlu Engerek yılanı Vipera ammodytes'e rastlanır. Ayrıca, Ege adalarında aşağıdaki türlerin endemik alt türleri görülür: Cyrtodactylus Cryptopodion kotschyi, Dikenli keler Laudakia stellio, Ablepharus kertenkelesi Ablepharus kitaibelii, İkaria kertenkelesi Anatololacerta oertzeni, İskilip kertenkelesi Lacerta trilineata, Kertenkele Podarcis erhardii, Toros kertenkelesi Podarcis taurica, Balkan yılanı Hierophis gemonensis, İnce ok yılanı Platyceps najadum, Sarı sıçan yılanı Elaphe quatuorlineata, Yarı sucul yılan Natrix natrix ve Kedi gözlü yılan Telescopus fallax.


Ayrıca Ege'de Yunanistan'ın üç amfibinden ikisi görülmektedir: Karpathos kurbağası Pelophylax cerigensis (ciddi tehlike altındadır) ve Karpathos, Kasos ve Saria'da Semender Mertensiella luschani helverseni. Son olarak, Rodos adasında Ghizani (Ladigesocypris ghigii) yaşar. Rodos'un endemik balığıdır ve yok olma tehdidi altındadır. Rodos'un küçük nehirlerinde (Gadouras, Loutanis, Argiro) ve göllerinde (Nanon ve Apollakia) yaşar.

EU
Co-financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund
ESPA