Your browser does not support JavaScript!

[ login ]
   
background image background image background image
fulls

Mineraller

 

Ege adaları özel bir doğal zenginliğe sahiptirler, zira yer altında faydalı minerallerden oluşan büyük çeşitlilik mevcuttur. Ada sakinleri tarafından minerallerin kullanımı antik çağdan itibaren bilinmekteydi. Buna karakteristik örnekler Milos'un Nihia mevkiindeki antik obsidyen maden ocaklarıdır, ki burada antik çağ madencileri obsidyen parçalarını çıkarıp aletler imal etmekterdir ve bu günümüze kadar korunan maden ocağı ürünlerinin kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Paros, Naksos ve Tinos'un mermerleri yine antik çağlardan beri bilinir. Özellikle Paros mermeri veya Paria taşı yüksek standarda sahip bir mermerdir; beyaz, homojen ve güneş ışığını çok geçirgen bir mermerdir. Antik Yunan heykelciliği ve plastiğinin şaheserlerinden bazıları Paros mermerinden yaratılmıştır (ör. Paionios'un Nike'si, Praksiteles'in Hermes'i, Milos'un Afrodit'i, vs.). ayrıca, Naksos mermeri, Paros mermerine eşdeğer olup, Delos ve Delfi kutsal mekanlarının inşasında büyük çapta kullanılmıştır. Sifnos'ta daima altın, demir, kurşun ve gümüş madenleri mevcuttu, hatta bunlar sayesinde ada antik çağlarda büyük gelişme göstermiştir. Kil yatakları da boldu. Kimolos yer altında, betonit, puzolan, perlit, kaolin, ferromangan, barit ve kükürt gibi önemli sınai mineralleri gizleyen bir diğer adadır. Ayrıca Kimolos'ta eşsiz bir kil türü vardır, bu da adanın adını alan "kimolia toprağı" dır ve dezenfektan ve tedavi özelliklerine sahip olup, prehistorik çağlardan itibaren bilinir.

Volkanik bir ada olan Milos'ta obsidyen, kaolin, alçı, kükürt, perlit, betonit ve mangan minerallerine rastlanır. Hatta adanın ekonomisi, başka Ege adalarında olduğu gibi turizme değil, madenlere dayanmıştır. Maden ocakları hâla birçok yerliye istihdam yaratmaktadır.

Naksos, ünlü olan mermeri dışında önemli zımpara yataklarına da sahiptir. Yatakları adanın kuzeydoğu kısmında yer almaktadır. Serifos Avrupa bilim çevreleri tarafından, grena, andradit, florit, hematit, malahit ve kristalik kurşun gibi kristal mineraller çeşitliliğiyle bilinir. Serifos'un yeşil kuvarsı (prasios) Megalo Horio'da keşfedilmiş ve oldukça nadirdir. Son olarak, Kasos, Rodos ve Karpathos'ta büyük alçı yatakları bulunmaktadır.

EU
Co-financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund
ESPA