Your browser does not support JavaScript!

[ login ]
   
background image background image background image
fulls

EKATONTAPİLİANİ BİZANS MÜZESİ

Koleksiyonda 17nci yy yerli aziz ressamlarının ikonaları da yer alır. Bazı ikonalar 15inci ve 16ncı yy Girit ekolü aziz ressamlarının eserleridir. Salonlarda gümüş ve altın eserlerinin yer aldığı vitrinler bulunur. Lider Nikolaos Mavrogenis'in adağı olan, sanatsal bir şekilde bağlanmış bir İncil de sergilenmektedir.  Tel.: +30 22840 21243  

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Müze üç salon, bir pasaj ve bir iç avludan oluşur ve Paros'ta Prehistorik dönemden Roma dönemine kadarki süreye ilişkin kazılarda bulunan bulguları sergiler. Burada "Saliagos'un bayanı"nı, bağdaş kurmuş oturan bir kadın figürünün kafasız heykeli bulunmaktadır; beyaz, Paros mermerine yontulmuş olup, M.ö. 2500 ile 3000 arası Erken Kiklad dönemine aittir. Arkeoloji Müzesi Panagia Ekatontapiliani'nin tam arkasında bulunmaktadır. +30 22840 21231  
[ calendar ]
September  2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
[ myaegean ]
EU
Co-financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund
ESPA